Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Tegoroczne obchody Wielkiej Nocy miały być inne niż dotychczas. W planach była uroczystość dla wszystkich podopiecznych dwóch placówek i pracowników Ośrodka.

Miało być dzielenie się jajkiem, rozmowy i humorystyczne żarty oraz degustacja wyśmienitych potraw przy wspólnym, dużym stole, jak jedna wielka rodzina. Niestety pandemia ponownie wywróciła wszystko do góry nogami. Konieczne było wdrożenie procedur bezpieczeństwa i ograniczenie liczby osób przy wielkanocnym stole. Część dzieci mogła w tym czasie pójść do swoich bliskich oraz rodzin. Pozostałe dzieciaki wraz z dyżurującymi wychowawcami, jak zwyczaj nakazuje wspólnie w ten wyjątkowy dzień zasiedli do śniadania wielkanocnego. Były życzenia oraz pięknie zastawiony stół z różnymi przysmakami przygotowanymi przez panią Agatkę i panią Mariolę. Mimo trudnego czasu jaki jest było wiele radości i uśmiechu. Każdy z wychowanków pokazywał pięknie zdobione przez siebie pisanki, które przygotowali, a którymi dzielili się z innymi. Każdy tego dnia obdarzał się dobrym słowem oraz wspólnie spędzonym czasem. Dla naszego nowego wychowanka był to także czas na świętowanie jego urodzin, które również przypadły na ten wyjątkowy okres.