Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Mimo, iż za oknem jeszcze chłód u nas na Placówkach już wiosenny cud! 

Wszyscy z nadzieją i oczekiwaniem wypatrują nowych pąków liści na drzewach oraz pierwszych kwitnących kwiatów by na nowo rozbudzić w sobie radość i energię. Wyjść z uśpienia po krótkiej, ale srogiej zimie, która chłodnymi porankami i nocami nie daje o sobie zapomnieć. Podopieczni Ośrodka wraz z wychowawcami przygotowali wiosenną dekorację, witającą wszystkich przy wejściu. Użyte zostały różne materiały i techniki. Sam widok aż zachwyca. W połączeniu ze śpiewem ptaków zza okien daje prawdziwą namiastkę wiosny i bliską zapowiedź świąt Wielkiej Nocy.